پیکسل ایموجی

پیکسل ایموجی در فروشگاه پیکسلباز موجود می باشد. ایموجی ها همان شکلک هایی هستند که امروزه در چت های روزمره از آن زیاد استفاده میکنیم و جایی که متن ها قابلیت بیان احساسات را ندارند از آنها کمک می گیریم و در مکالمات خودمون از ایموجی ها زیاد استفاده می کنیم.