پیکسل دختر کفشدوزکی

پیکسل دختر کفشدوزکی که یکی از انیمیشن های جدید می باشد و کودکان و نوجوانان به این شخصیت کارتونی علاقه بسیاری دارند. دختر کفشدوزکی دارای نیروهای خارق العاده و ویژه ای می باشد که او را تبدیل به یک قهرمان در دنیای کودکان کرده است. به همین دلیل است که نسل جدید با این شخصیت بسیار ارتباط خوبی برقرار کرده اند و به دنبال لباس پوشیدن به شکل او هستند. همچنین استفاده از وسایلی که عکس دختر کفشدوزکی بر روی آن می باشد برای آنها بسیار جذاب است.