پیکسل جغد

پیکسل جغد که بر روی آن طرح جغدهای متنوع و مختلف می باشد از جذابیت خاصی برخوردار است. این مدل از پیکسلها دارای طرح های مختلفی از این حیوان بامزه و عجیب دارند که شما میتوانید جغدهای کارتونی و واقعی را بر روی پیکسل خود داشته باشید.

جغد پرنده ای است که معمولا در شب ها پرواز میکند و به دنبال شکار می گردد. گردش 360 درجه گردن جغد باعث تعجب میشود و همچنین در انیمیشن ها معمولا از این حیوان به عنوان یک موجود دانا و باهوش یاد میشود .