پیکسل زامبی

پیکسل زامبی که عکسهای این موجود ترسناک و البته در مواقعی کمی بامزه رو نشون میده که در فیلم ها و سریال های مختلف آنها را دیده ایم. این موجود با گاز گرفتن انسان ها ، آنها را تبدیل به زامبی می کند و تا همه موجودات را تبدیل به گونه خود نکند دست نمی کشد. معمولا زامبی ها آهسته حرکت میکنند و سلاحی به دست نمی گیرند.